• Thông báo cập nhật 04.03.2021
   Thông báo cập nhật 04.03.2021 Mar 04,2021

   Chúng tôi sẽ có bản cập nhật vào khoảng 03:00 (GMT) ngày 04.03.2021 để sửa một vài lỗi và thực hiện một số cải tiến trên Máy chủ Chính thức. Việc bảo trì này sẽ kéo dài trong 4 giờ. Trong quá trình bảo trì, bạn sẽ không thể vào game. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

   Đọc thêm >
  • Thông báo cập nhật 22.02.2021
   Thông báo cập nhật 22.02.2021 Feb 22,2021

   Chúng tôi sẽ có bản cập nhật vào khoảng 03:00 (GMT) ngày 22.02.2021 để sửa một vài lỗi và thực hiện một số cải tiến trên Máy chủ Chính thức.

   Đọc thêm >
  • Update Notice 2020/07/02
   Update Notice 2020/07/02 Jul 02,2020

   Nút "Liên lạc" hiện đã được di chuyển vào trong menu "Chi tiết" ở dưới cùng của màn hình chính.

   Đọc thêm >
OPEN

Vui lòng nhấn Ctrl +D để đánh dấu trang.

OK

Sắp có!

Chúng tôi làm việc để khiến cho thỏa thuận Điều khoản Sử dụng trở nên dễ dàng hơn khi đọc nhằm cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt hơn trong khi vẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi hi vọng bạn có thể dành một vài phút để đọc Điều khoản Dịch vụ người dùng được cập nhật gần đây. Điều khoản Dịch vụ của Người dùng Chính sách Bảo mật