ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสงครามเต็มรูปแบบ!

Sep 15, 2022

ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์บุกเบิกเพียงอย่างเดียว และยังไม่สามารถทดสอบข้อมูลนี้ได้ ทั้งนี้จะมีการอัปเดตข้อมูลและเพิ่มกลยุทธ์ในภายหลัง แต่สำหรับในตอนนี้ ข้อมูลนี้อาจช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าจะได้เจอกับอะไรบ้าง

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสงครามเต็มรูปแบบ!


สงครามเต็มรูปแบบคืออะไร

 

สงครามเต็มรูปแบบคือกิจกรรมวางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ (RTS) กิจกรรมใหม่ ซึ่งดูคล้ายจะเป็นการผสมผสานระหว่างการบุกยึดวินเทอร์เฟลและการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ กิจกรรมนี้นำกลไกการทำงานหลักของโครงสร้างแบบสามทัพ ซึ่งใช้ทักษะกลยุทธ์และค่าเสริมพลังจากแม่ทัพดังที่ปรากฎในการบุกยึดวินเทอร์เฟล มาผสานเข้ากับแผนที่และองค์ประกอบการออกแบบโครงสร้างกลุ่มจากการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ เช่น ฝ่ายทั้ง 8 ฝ่าย การที่ผู้นำจำเป็นต้องประกาศสงครามบนสถานที่และสิ่งก่อสร้างหลากหลายประเภทที่คุณต้องการควบคุม โดยพยายามมุ่งที่จะควบคุมสิ่งก่อสร้างที่อยู่บริเวณใจกลางสุดของแผนที่ให้ได้ โหมดเกมที่มีความลื่นไหลเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารกับฝ่ายอื่นๆ รวมไปถึงการบรรลุข้อตกลงต่างๆ น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทุกอย่าง


แผนที่เมื่อซูมแผนที่ออก จะเห็นว่าแผนที่มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับแผนที่ที่พบในการต่อสู้อันรุ่งโรจน์มาก โดยมีฝ่ายเดิมทั้ง 8 ฝ่ายกระจายตัวอยู่ทั่วแผนที่อย่างไรก็ตาม เมื่อซูมเข้าไปใกล้ขึ้นอีก คุณจะเห็นได้ว่ามีหมู่บ้านเล็กๆ จำนวนมากที่เป็นตัวแบ่งระหว่างสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญกว่า โดยทำหน้าที่เทียบเท่าเหมือนเป็นสิ่งที่คล้ายๆ กับเมืองพ่อค้าและป้อมปราการในการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ หมู่บ้านเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญอยู่ เพราะคุณสามารถประกาศสงครามบนสถานที่ที่อยู่ถัดออกไป 1 ช่องจากเมืองหรือหมู่บ้านที่ฝ่ายของคุณมีสิทธิ์ครอบครองได้เท่านั้น

 

ตามกฎปัจจุบันที่ลงไว้บนเซิร์ฟเวอร์บุกเบิก จะมีการจับคู่โดยอิงจากอันดับคะแนนกลุ่มพันธมิตร โดยกลุ่มพันธมิตร 16 อันดับสูงสุดในเกมจะได้เข้าไปใน ‘สนามรบขั้นสุดยอด’ ผู้นำฝ่ายจะได้รับมอบหมายหน้าที่เช่นเดียวกับในการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ 4 คนในกลุ่มพันธมิตรที่สามารถประกาศสงครามบนสถานที่และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกันได้ ในระหว่างที่ทดสอบเซิร์ฟเวอร์บุกเบิก การประกาศสงครามบนสถานที่ที่ยังไม่มีผู้ยึดครองจะใช้เวลา 30 วินาที และการประกาศสงครามบนสถานที่ที่ฝ่ายอื่นยึดครองแล้วจะมีการเริ่มจับเวลานาน 1 ชั่วโมง ตัวเลขเหล่านี้น่าจะเป็นตัวเลขชั่วคราวที่ใช้เพื่อการทดสอบ โดยตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ในการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ ตอนนี้มากกว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่จะได้เห็นตอนกิจกรรมเปิดตัวจริงๆ

 

เมื่อคุณใช้กองทหารและควบคุมกองทหารนั้น แผนที่ก็จะยิ่งให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับแผนที่การบุกยึดวินเทอร์เฟล ซึ่งเป็นความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นเมื่อเคลื่อนกองทหารไปรอบๆ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับในการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ มีเมืองต่างๆ มากมายที่คุณคงอยากจะลองใช้งานและยึดครอง -

 

• เมืองอุตสาหกรรม - คือเมืองที่คุณสามารถทำเหมืองทองเหลือง/เงิน/ออบซิเดียนได้ โดยคุณจำเป็นต้องเก็บรวบรวมวัตถุดิบเหล่านี้เพื่อสร้างสิ่งของจำพวกรถม้า รวมถึงใช้เพื่อพัฒนาเมืองต่างๆ ด้วย

• เมืองการทหาร - คือเมืองที่คุณสามารถใช้กองทหารจากที่นั่นได้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาเดินทัพเช่นเดียวกับป้อมปราการในการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ โดยแลกกับข้าวสาลีที่ต้องขนส่งไปยังที่แห่งนั้น เช่นเดียวกับในการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ ความยืดหยุ่นมีผลในสงครามเต็มรูปแบบ ดังนั้น คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการต่อสู้จากการลดการสูญเสียความยืดหยุ่นให้น้อยที่สุด โดยใช้กองทหารจากค่ายทหารในเมืองการทหาร เพราะยิ่งคุณเดินทางไปพร้อมกับกองทหารไกลมากขึ้น ความยืดหยุ่นของคุณก็จะยิ่งสูญสลายไป

• เมืองแห่งพร - เพิ่มค่าสถานะรวมของฝ่ายของคุณ

• เมืองทรัพยากร - เพิ่มความเร็วการเก็บทรัพยากรของฝ่ายของคุณ

• เมืองผลิตน้ำยา - เพิ่มความเร็วการรักษาของฝ่ายของคุณ

 

ภายในเมืองแต่ละเมืองจะมีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งคุณจะต้องทำกิจกรรมกับสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

 

• เมืองทุกเมืองมีศูนย์ราชการ (ดังที่แสดงไว้ข้างล่าง) อยู่ภายในเมือง ซึ่งจำเป็นต้องทำลายแล้วเข้ายึดครองเพื่อยึดเมือง คุณจะต้องเข้าไปใกล้ศูนย์ราชการของฝ่ายเดียวกันเพื่อทำกิจกรรมที่กำหนด เช่น การใช้ข้าวสาลีเพื่อรักษาทัพของคุณ หรือการเริ่ม/เข้าร่วมการระดมทัพที่ทำผ่านรถม้าสงคราม
• เมืองทุกเมืองมีคลังอยู่ภายในเมือง โดยเป็นคลังที่คุณสามารถขนทรัพยากรที่กองทหารของคุณได้จากการทำเหมือง ไม่ว่าจะเป็นจากภายในเมืองอุตสาหกรรมหรือบริเวณด้านนอกในแผนที่เองก็ดี คลังทำหน้าที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่ของฝ่าย และยังเป็นสถานที่ที่คุณสามารถทั้งฝากหรือถอนข้าวสาลี เงิน ทองเหลือง และออบซิเดียน เพื่อใช้ในการรักษาหรือผลิตรถม้าเพื่อเสริมพลังทัพของคุณ• เมืองแต่ละเมืองมีประตูเมืองทั้ง 4 แห่งอยู่ด้วย โดยมีประตูด้านละหนึ่งแห่ง (ทิศเหนือ/ทิศตะวันออก/ทิศใต้/ทิศตะวันตก) และจำเป็นต้องทำลายประตูหนึ่งแห่งเพื่อเข้าไปในเมือง• นอกจากนี้ จะมีหอพลธนูอยู่ด้วย 4 แห่ง โดยจะมีหอหนึ่งแห่งอยู่ที่มุมกำแพงเมืองแต่ละมุม พลธนูจะโจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมีโจมตี และทำหน้าที่เป็นฝ่ายป้องกันตั้งรับ

• เมืองการทหาร เป็นเมืองที่คุณสามารถหาค่ายทหารได้ โดยค่ายทหารนี้เทียบได้กับป้อมปราการในการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ และมีคลังแสงซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณสามารถผลิตรถม้าได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาแหล่งทรัพยากรหลากหลายรูปแบบนอกเมืองทุกเมืองได้ โดยจะอยู่ในรูปของทุ่งข้าวสาลีและแหล่งทรัพยากรเงิน/ทองเหลือง/ออบซิเดียน

ตั้งค่ากองทหารและการต่อสู้ของคุณ


การใช้กองทหารในสงครามเต็มรูปแบบจะใช้ระบบเดิมซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่เคยเห็นในการบุกยึดวินเทอร์เฟล โดยคุณสามารถเลือกแม่ทัพได้ 3 คนต่อหนึ่งทัพ เลือกมังกร และยังเลือกพาหนะเฉพาะกิจกรรมที่ต้องสร้างขึ้นมาก่อนได้อีกด้วย เพราะแบบนี้ แนวคิดเดียวกันกับที่เราเคยนำไปใช้กับการบุกยึดวินเทอร์เฟลก็จะอยู่ในนี้เช่นกัน โดยค่าสถานะจำพวกขนาดกองทัพแบบติดตัวน่าจะเป็นค่าสถานะที่คุณอยากพยายามเพิ่มให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ ม้วนคัมภีร์เพิ่มขนาดกองทัพจะไม่มีผลภายในกิจกรรม

ในขณะที่คุณจะได้รับผลงานจริงๆ 10% จากการสังหารที่คุณทำได้ภายในกิจกรรม คุณจะไม่ได้เล่นด้วยกองทหารของคุณเองจากปราสาทของคุณจริงๆ - คุณสามารถเลือกผสมผสานกองทหารได้ถึง 10 ล้านแบบตามประเภทหน่วยที่คุณปลดล็อกได้สูงที่สุดภายในแผนที่กิจกรรม และเหมือนกับในการบุกยึดวินเทอร์เฟล หากกองทหารออกศึกของคุณตาย กองทหารบางส่วนจะ ‘บาดเจ็บสาหัส’ ซึ่งมีผลเหมือนตายไปตลอดระยะเวลากิจกรรม ในขณะที่สามารถรักษากองทหารส่วนใหญ่ได้ด้วยการเร่งความเร็ว แต่ทั้งนี้ แม่ทัพที่ใช้งานก็จะติดคูลดาวน์ 30 นาทีด้วย โดยจะไม่สามารถใช้แม่ทัพเหล่านั้นได้ เว้นเสียแต่ว่ามีการใช้ไอเทมที่จำกัดเฉพาะกิจกรรมเพื่อ ‘ชุบชีวิตพวกเขา’

สิ่งที่แตกต่างจากการบุกยึดวินเทอร์เฟล ก็คือการรักษาจะใช้ประโยชน์จากแผนที่โลกจริงในเรื่องทรัพยากร รวมถึงเหล็กกล้าวาลีเรียสำหรับกองทหารขั้น 5 ด้วย ซึ่งแปลว่าคุณน่าจะต้องการเก็บสะสมทรัพยากรส่วนเกินเพื่อรักษากองทหารขั้น 4 จำนวนมาก และถ้าหากมีกองทหารขั้น 5 พร้อมให้คุณใช้งาน คุณอาจจะต้องพิจารณาว่าจะใช้กองทหารจำนวนมากเพียงใดตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม เนื่องจากการรักษากองทหารขั้นนี้ทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลในสงครามเต็มรูปแบบมีความจุของโรงพยาบาลแบบไม่จำกัด ดังนั้น คุณสามารถใช้และ ‘สังหาร’ กองทหารขั้น 5 จำนวน 5 ล้านนายได้ในช่วงแรกของกิจกรรม แล้วจากนั้นก็ใช้กองทหารขั้น 4 ต่อไปและรักษาแต่พวกเขาเท่านั้นในระหว่างที่กิจกรรมดำเนินต่อไป

หากคุณตั้งกองทหารออกศึกกองหนึ่งให้เป็นหน่วยที่มีทหารแบบเดียว/ประเภทกองทหาร 1 ประเภท คุณสามารถแปลงกองทหารนั้นให้เป็น 'กองทหารพิเศษ' ได้เมื่อใช้งาน - โดยทหารราบสามารถกลายเป็น 'ทหารหุ้มเหล็ก' ได้, ทหารม้าสามารถกลายเป็น 'ทหารพลีชีพ' ได้, พลหอกสามารถกลายเป็น 'ทหารขบวนทัพประหลาด’ ได้ และพลธนูสามารถกลายเป็น 'นัยน์ตาเหยี่ยว’ ได้ การใช้วิธีนี้จะทำให้หน่วยของคุณได้รับเอฟเฟกต์พิเศษทหารหุ้มเหล็ก (มีทหารราบอย่างเดียว) = ลดความเร็วการเคลื่อนที่ 30% ในขณะที่โจมตีสวนกลับใส่สิ่งที่สร้างความเสียหายทั้งหมด รวมถึงเพิ่มตัวคูณพลังโจมตีสวนกลับของตนเอง 30%


• สิ่งนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นหน่วย ‘ตัวชน’ ดั้งเดิมที่คุ้นเคยกันดี โดยเสียความคล่องตัวเพื่อแลกกับทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนมากหากข้อความแนะนำที่ปรากฎขึ้นมาเป็นจริง เพราะแม้แต่ทหารม้าก็จะสร้างความเสียหายใส่พวกเขาได้ 50% จากที่เคยทำได้ 200% (ยังคงมีการถกเถียงกันเรื่องข้อความแนะนำที่ปรากฎขึ้นมาของทหารหุ้มเหล็ก มันได้แสดงให้เห็นว่าที่จริงแล้วพวกเขาเป็นตัวแก้ทางหน่วยต่างๆ ทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกันข้ามกับการรับความเสียหายน้อยลงราวกับว่าพวกเขาแก้ทางหน่วยต่างๆ ทุกประเภทได้ แต่เราจำเป็นต้องให้กิจกรรมเปิดตัวจริงๆ ก่อนเพื่อทดสอบปฏิกิริยานี้ก่อนที่เราจะได้คำตอบจริงๆ)

ทหารพลีชีพ (มีทหารม้าอย่างเดียว) = เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีสวนกลับ 25% โดยแลกกับการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่หลบออกจากการต่อสู้ 10% และในช่วงเวลา 3 วินาทีแรกที่เข้าสู่การต่อสู้ ทหารเหล่านี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50%


• สิ่งเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากในการตลบหลัง รวมถึงการย่นระยะเข้าหาเป้าหมายที่อยู่โดดเดี่ยวอย่างรวดเร็วแล้วสังหาร

ขบวนทัพประหลาด (มีพลหอกอย่างเดียว) = ลดความเสียหายจากการโจมตีขนาบ 15% ลดความเสียหาย 5% จากสิ่งที่สร้างความเสียหายทั้งหมด และลดความเสียหายที่ได้รับจากทักษะ 25% • ถ้าให้พูดตามตรง ตอนแรกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดูน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับฉันมากเท่าไหร่ แต่บางทีเราอาจจะได้รู้มากขึ้นเมื่อกิจกรรมเปิดตัวจริงๆ

 

นัยน์ตาเหยี่ยว (มีพลธนูอย่างเดียว) = เพิ่มระยะโจมตี 300% แต่ความเร็วการเคลื่อนที่ของคุณจะลดลง 30% คุณจะไม่สามารถฟื้นฟูความโกรธได้ (กล่าวคือคุณจะไม่สามารถใช้ทักษะเรียกใช้ต่างๆ ของแม่ทัพได้) คุณสร้างความเสียหายจากการโจมตีลดลง 25% และความเสียหายที่โจมตีใส่คุณจะเพิ่มขึ้น 50%


• ลักษณะเหล่านี้ทำให้คุณจำเป็นที่จะต้องเล่นจากระยะไกลจริงๆ ไม่อย่างนั้นคุณจะตาย และมันจะเป็นเรื่องยากขึ้นที่จะปรี่เข้าใส่ศัตรูด้วยความเร็วการเคลื่อนที่ที่ลดลง 30% - อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ข้อความแนะนำที่ปรากฎขึ้นมาเพื่ออธิบายสิ่งเหล่านี้บอกไว้จริงๆ ว่าไม่สามารถแก้ทางพวกเขาได้ด้วยอะไรทั้งนั้น ยกเว้นแต่ทหารหุ้มเหล็ก ซึ่งอาจแปลว่าข้อความแนะนำที่ปรากฎขึ้นมาสำหรับทหารหุ้มเหล็ก ที่จริงแล้วหมายความว่าทหารหุ้มเหล็กสามารถแก้ทางทุกอย่างได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ในเซิร์ฟเวอร์บุกเบิก ในขณะนี้ พลธนูเพียงอย่างเดียวมีระยะยิงไกลกว่าสิ่งก่อสร้างในการป้องกัน ดังนั้น ทหารหุ้มเหล็กจึงไม่สามารถโจมตีโดนพวกนั้นได้ - คุณสามารถยิงข้ามกำแพง/สิ่งก่อสร้างในการป้องกันได้ และการเล่นแก้ทางเพียงอย่างเดียวคือการที่ผู้ป้องกันออกมา แล้วไล่ล่าพลธนูโดยย่นระยะให้น้อยลงแลกกับการยอมเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย 

การเปลี่ยนทัพที่เป็นหน่วยประเภทเดียวของคุณให้กลายเป็นกองทหารพิเศษนั้นเป็นสิ่งที่เลือกได้ - สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นการพัฒนาที่ดูผิวเผิน แต่ถ้าคุณไม่อยากลอง คุณก็สามารถใช้งานกองทหารแบบปกติได้ และไม่ต้องสนใจมัน อย่างไรก็ดี คุณจะต้องจำให้ได้จริงๆ นะว่าต้องคลิกกล่องเพื่อแปลงกองทหารให้เป็นหน่วยพิเศษเมื่อใช้งานกองทหารของคุณเพื่อให้ได้ค่าเสริมพลัง

คุณยังสามารถทำเครื่องหมายเลือก ‘เปลี่ยนเป็นการส่งกำลังบำรุง’ เมื่อใช้ทัพได้ ซึ่งจะเพิ่มพลังชีวิต/พลังป้องกันของกองทหาร ในขณะที่ลดพลังโจมตีของกองทหาร และเสบียงที่หน่วยเหล่านี้ขนไปด้วยจะสามารถใช้เพื่อฟื้นฟูความยืดหยุ่นของพันธมิตรได้ คุณยังสามารถรักษาพันธมิตรได้เมื่ออยู่ในการส่งกำลังบำรุง หากใช้งานพร้อมกับพาหนะพยาบาล การกระทำทั้งสองอย่างนี้จะใช้ข้าวสาลีที่กองทหารขนมาด้วย ดังนั้น คุณจะต้องถอนข้าวสาลีบางส่วนออกมาจากคลังหรือเก็บรวบรวมข้าวสาลีบางส่วนก่อนที่จะสามารถรักษาได้ ปุ่ม ‘D’ จะเป็นปุ่มลัดที่ใช้สำหรับฟื้นฟูความยืดหยุ่นให้กับพันธมิตรผ่านทัพส่งกำลังบำรุง และปุ่ม ‘F’ จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับพันธมิตรสำหรับทัพต่างๆ ที่ไม่ได้แปลงเป็นการส่งกำลังบำรุง คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันการฟื้นฟูความยืดหยุ่นและการรักษาตนเองได้ แต่ใช้ได้กับตัวเองเท่านั้น คุณจำเป็นต้องใช้ข้าวสาลีที่มีในรูปแบบเดียวกัน ปุ่มลัดสำหรับการรักษาตนเองจะเป็นปุ่ม ‘S’ แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในการส่งกำลังบำรุง คุณจะต้องยืนอยู่ข้างศูนย์ราชการในเมืองฝ่ายพันธมิตร ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่แล้ว และคุณยังสามารถใช้ปุ่ม ‘A’ เพื่อฟื้นฟูความยืดหยุ่นให้กับทัพได้ แต่คุณจะต้องยืนอยู่ภายในหมู่บ้านฝ่ายเดียวกัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เล็กกว่าที่ทำหน้าที่แบ่งเมืองต่างๆ ที่ใหญ่กว่าดังที่แสดงไว้ด้านล่าง

นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาหมู่บ้านเหล่านี้ให้กลายเป็น ‘ป้อมปราการ’ ได้ โดยรวมเงิน/ทองเหลือง/ออบซิเดียน ซึ่งจะสร้างบับเบิลเพิ่มค่าสถานะของฝ่ายป้องกันในขณะที่อยู่ในบับเบิล

ในขณะนี้ บนเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้เล่นอยู่ รายการทักษะ RTS ได้รับการปรับปรุงนับตั้งแต่การบุกยึดวินเทอร์เฟลฤดูกาลก่อน โดยจะเห็นได้ว่าแม่ทัพทั้งหมดมีการเปลี่ยนความสามารถแบบเรียกใช้ และในตอนนี้ระดับความหายากของแม่ทัพก็มีผลกับทักษะแบบเรียกใช้เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าไอเดียคล้ายๆ กัน เช่น การใช้แดเนริสในระดับสีเทาเพราะทักษะแบบเรียกใช้ของเธอดีนั้น เป็นเรื่องที่ใช้การไม่ได้แล้วในความเห็นของฉัน

เมื่อดูจากความหายากระดับสีทอง ฉันจะจัดอันดับแม่ทัพตามทักษะใหม่ของพวกเขาดังนี้

ทหารราบ - ซินารา > ลาตซ์ > เรอา > แอนเดรีย > คริส > เฟส > (พาเทโล) > ลารีโอ > เฮลีย์ > บาร์เร็ตต์ > อาร์ยา (อาร์ยา/บาร์เรตต์อาจจะเก่งกว่าลารีโอด้วยขนาดกองทัพที่เป็น 2 เท่า แต่สิ่งต่างๆ ที่พวกเขาเรียกใช้ได้นั้นแย่กว่า)

ทหารม้า - เลลา > เอ็นโซ > ซัลมา > เลนา > เมงโก > เมอร์เรล > (เรอา) > วินตัน > ร็อบบ์ > รัสเซล > จีน

พลหอก - เจมี > เดรก >แอนนี > พาเทโล > เฮกเตอร์ > อาร์สลาน > (ซัลมา) > กอเรล > อูมา > วาริส (วาริสอาจเก่งกว่าอูมาด้วยขนาดกองทัพที่เป็น 2 เท่า แต่สิ่งต่างๆ ที่พวกเขาเรียกใช้ได้นั้นแย่กว่า)

พลธนู - ธีออน > ซานซา > โอบีห์น > เมล > คราฟราส > ชีล่า > โรเบิร์ต

ค่าสถานะรวม - เดนี > เบลิช > มาร์เจอรี > ซานดอร์ > เซอร์ซี > ราชันแห่งราตรี > จอน > (แอนนี) > จูเลียน > เซก > ไซมอน >>> โซเร็น/เรย์มอนด์/ซาบรินา (ทั้งหมดไม่ให้ค่าสถานะและมีสิ่งต่างๆ ที่เรียกใช้ได้ที่แย่) - มาร์กนั้นใช้ในทัพใดๆ ก็ตามได้ดี หากเป็นระดับสีทอง ส่วนแอนนีอาจจำเป็นต้องมีการทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพพลังรักษาของเธอในการใช้งานจริงเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ส่วนแม่ทัพคนอื่นๆ นั้นไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ และดูแล้วน่าจะมีลำดับความสำคัญที่สูงกว่าสำหรับประเภทหน่วยแต่ละประเภท

แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ ‘การจัดอันดับ’ เหล่านี้ได้ตามสบาย แล้วก็ลองทดสอบและเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยนะ เพราะนี่เป็นแค่ความเห็นของฉัน ซึ่งแน่นอนว่าความเห็นเหล่านี้อาจแปรผันได้ตามการแลกเปลี่ยนความเห็นและการเปลี่ยนแปลง!

พาหนะและการเก็บทรัพยากร

คลังแสงซึ่งพบได้ในเมืองการทหาร สามารถใช้สร้างพาหนะหรือรถม้าได้ รถม้าเป็นช่องลำดับที่ 5 ในตำนานซึ่งอยู่ด้านขวาของช่องมังกร เมื่อครั้งที่เคยใช้ทัพในการบุกยึดวินเทอร์เฟลคราวก่อน มีพาหนะจู่โจม รถพยาบาล และพาหนะเก็บทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

• พาหนะจู่โจมหรือรถม้าตามตำแหน่งการศึกมอบค่าสถานะรวมทั้งหมด 50% ให้กับทัพ และทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มระดมพลที่คนอื่นๆ เข้าร่วมได้ 30 คน สิ่งเหล่านี้ยังมอบทักษะเรียกใช้ที่คุณสามารถใช้สำหรับเสริมพลังชั่วคราวได้ โดยมีคูลดาวน์ 30 นาที สามารถเริ่มระดมพลได้หากคุณมีรถม้าสงครามเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังต้องอยู่ภายในรัศมีของศูนย์ราชการฝ่ายเดียวกัน แล้วจากนั้นก็จะสามารถเริ่มระดมพลได้โดยกดปุ่ม ‘Z’ - การระดมพลนี้ไม่มีการจำกัดกองทหาร มีเพียงการจำกัดผู้เข้าร่วมเช่นเดียวกับการป้องกันสิ่งก่อสร้าง AC แต่กองทหารทั้งหมดก็จะถูกระดมพลภายใต้ค่าสถานะของผู้นำซึ่งสามารถเล็งเป้าหมายไปที่ศัตรู/สิ่งก่อสร้างของศัตรูพร้อมกับกองทหารหลังจากนั้นได้


• รถพยาบาล ลดความเร็วของคุณ แต่เมื่อใส่ให้กับทัพส่งกำลังบำรุงแล้ว จะทำให้คุณสามารถรักษาคนอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ทัพ PvP ธรรมดา 2 ทัพและมีทัพที่ 3 เป็นทัพส่งกำลังบำรุงที่มีรถพยาบาลได้

• พาหนะเก็บทรัพยากรหรือ ‘เกวียนขนทรัพยากร’ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บวัตถุดิบบนแผนที่สงครามเต็มรูปแบบ คุณจะเริ่มต้นโดยมีเกวียนขนทรัพยากร 3 คัน เมื่อนำมาใส่ พาหนะเหล่านี้จะเพิ่มความเร็วการเก็บทรัพยากรของคุณสำหรับประเภททรัพยากรที่มีเฉพาะในกิจกรรม และทำให้คุณสามารถเก็บรวบรวมทรัพยากรนั้นได้ แต่คุณจำเป็นต้องพัฒนาเวอร์ชันของเหมืองให้สูงกว่าระดับความหายากของแหล่งทรัพยากร (เงิน > ทองเหลือง > ออบซิเดียน)

ทรัพยากรที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการสร้างพาหนะ การพัฒนาหมู่บ้าน ไปจนถึงป้อมปราการ และจำเป็นต้องขนส่งข้าวสาลีไปยังค่ายทหารเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้กองทหารได้ ข้าวสาลีที่กองทหารของคุณขนมาโดยส่วนตัวสามารถใช้เพื่อรักษาตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังฟื้นฟูความยืดหยุ่นของกองทหารของคุณเองได้อีกด้วย ในขณะที่การทำเช่นนั้นกับคนอื่น กองทหารของคุณต้องอยู่ในการส่งกำลังบำรุง สามารถขนส่งทรัพยากรไปยังคลังและฝากไว้ในคลังได้ แต่ก็สามารถถอนออกมาได้ด้วย ดังนั้น คุณสามารถนำข้าวสาลีออกมาเพื่อฟิ้นฟูความยืดหยุ่นของคุณหรือรักษาตนเองหลังจากเดินทัพหรือต่อสู้ในภายหลังได้

มีทรัพยากรอยู่ทั้งหมด 4 ประเภทที่พร้อมให้เก็บรวบรวม ได้แก่ ข้าวสาลี, เงิน, ทองเหลือง, ออบซิเดียน ข้าวสาลีใช้สำหรับการรักษาในระหว่างต่อสู้ ส่วนเงิน/ทองเหลือง/ออบซิเดียนใช้เพื่อสร้างพาหนะและพัฒนาเมืองต่างๆ เงิน/ทองเหลือง/ออบซิเดียนจะได้จากการทำเหมืองในเมืองอุตสาหกรรมและบริเวณรอบๆ โดยสามารถฟาร์มออบซิเดียนได้ด้วยรถม้าเก็บทรัพยากรที่พัฒนาเต็มที่แล้วเท่านั้น ฟาร์มข้าวสาลีพบได้ที่นอกกำแพงเมืองฝ่ายพันธมิตร โดยมีลักษณะเหมือนข้าวสาลีในแผนที่โลก และเหมืองอื่นๆ จะดูเหมือนเหมืองเพชร เลเวล 5 ที่ถูกลงสีใหม่อย่างที่เห็นหลังจากสงครามระหว่างอาณาจักร (แสดงอยู่ด้านล่าง)


คุณต้องเลือกทัพที่ใส่รถม้ารวบรวมทรัพยากรไว้เพื่อรวบรวมทรัพยากร แล้วจากนั้นก็คลิกขวาบนเหมืองทรัพยากรเหมือนกับว่าคุณกำลังโจมตีมัน จากนั้น กองทหารของคุณจะขนทรัพยากรที่เก็บรวบรวมมาได้ แล้วคุณก็จะสามารถขนทรัพยากรเหล่านั้นไปยังคลังเพื่อฝากไว้ใน ‘ธนาคาร’ ขนาดใหญ่ของฝ่าย ซึ่งเข้าถึงได้จากคลังฝ่ายเดียวกันที่อยู่บนแผนที่คลังใดก็ได้ โดยเป็นคลังที่คุณสามารถถอนสิ่งที่คุณต้องการได้ในอนาคต

ร้านค้า (+ รางวัล)

อย่างที่เห็นในกิจกรรม เช่น การบุกยึดวินเทอร์เฟลและศึกกลุ่มพันธมิตร มีร้านค้าที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายพันธมิตรสามารถเข้าถึงได้ที่จริงแล้ว มี ‘การรักษาฟรี’ จำนวน 333 วันซึ่งสามารถซื้อได้รายสัปดาห์ผ่านเสบียงพันธมิตร ดังนั้น จึงสามารถทำการรักษาจำนวนมากได้โดยที่ไม่ต้องแตะต้องเสบียงสำรองของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อค่าเสริมพลังส่วนตัวที่ใช้งานได้เลยด้วยเพชร โดยจะมอบโบนัสต่างๆ หลากหลายประเภท และเช่นเดียวกับในการต่อสู้อันรุ่งโรจน์มีวิธีการต่างๆ มากมายสำหรับรับรางวัลในสงครามเต็มรูปแบบ - มีรางวัลตามเป้าหมายสำหรับการกำจัดและการรักษา (แต่รางวัลนี้จะนับรวมเฉพาะการรักษากองทหารพันธมิตรจริงๆ ผ่านพาหนะพยาบาลตั้งแต่ตอนบุกเบิกจนถึงตอนนี้เท่านั้น) เช่นเดียวกับรางวัลตารางอันดับสำหรับคะแนนฝ่ายในตอนท้าย ซึ่งรวมถึงการสังหารรายบุคคลด้วย ดูเหมือนว่าตารางอันดับสังหารจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้ได้รับรูนล็อค ซึ่งใช้สำหรับการหลอมอาวุธใหม่ในเกม เช่นเดียวกับการดรอปอาวุธของคราฟราสหรือชิ้นส่วนของอาวุธดังกล่าว และสกินทัพใหม่ หากคุณติด 3 อันดับแรกได้

มีร้านค้าที่มีลักษณะบางอย่างซึ่งคล้ายคลึงกับร้านค้าการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ โดยมีขีดจำกัดสกุลเงินสูงสุดที่คุณสามารถรับได้เหมือนกับคะแนนความรุ่งโรจน์ และร้านค้าที่รีเซ็ตทุกวัน ในขณะที่ร้านค้าอื่นๆ รีเซ็ตทุกๆ 14 วัน จนถึงตอนนี้ สิ่งที่น่าซื้อที่สุดดูเหมือนจะเป็นขุมพลังปราสาท S แต่ก็นั่นล่ะ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมด

แชร์ไปที่:
< PREVIOUS
OPEN

โปรดกด Ctrl +D เพื่อบุ๊กมาร์กหน้าเว็บ

OK

เร็ว ๆ นี้!

เรากำลังจัดการให้ข้อตกลงในการให้บริการของเราอ่านง่ายขึ้น เพื่อให้มอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณโดยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณไปด้วย เราหวังว่าคุณจะสละเวลาสักไม่กี่นาทีมาอ่านข้อตกลงในการให้บริการที่เพิ่งปรับปรุงมาของเรา ข้อตกลงในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว